Fàilte! Welcome! Wilkommen!

Hello, Welcome to my website! I’m Vinodh Rajan. I recently completed my PhD in Computer Science at the University of St Andrews, Scotland and am working as a post-doc at the University of Hamburg, Germany. Prior to that, I was an associate lecturer at the University of St Andrews, Scotland

I like to read (and write) about ancient religions, philosophy and ancient history for a pastime.

Here, you can read about me, my projects, my writings and much more!


Halò, Fàilte dhan làrach-lìn agam! ‘S mise Vinodh Rajan. Bha am Phd agam ann an Saidheans Coimpiutair aig Oilthigh Chill Rìmhinn, Alba deis o choinn ghoirid agus ‘s e ‘post-doc’ a th’ annam aig Oilthigh Hamburg, A’ Ghearmailt.

An-seo, ‘s urrainn dhuibh leughadh mum dheidhinn agus mu dheidhinn nam pròiseactan agam, nan sgrìobhaidhean agam agus mòran eile!