என்.ஹெச்.எம் ஃபைலை திருத்துவது எப்படி

தமிழ் இணைய பரப்பில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுவது என்.ஹெச்.எம் ரைட்டர் தான். அதன் விசைப்பலகைகளை நமக்கு ஏற்றவாறு எப்படி மாற்றிக்கொள்வது எனப்பார்ப்போம்..

 

 

என்.ஹெச்.எம் ரைட்டர் தன்னுடைய விசைப்பலகைகளை எக்ஸ்,எம்.எல் ஃபைலாக வைத்துக்கொள்கிறது. ஆகவே, அவற்றை மாற்றி அமைப்பது மிகவும் சுலபமான காரியம்.
எக்ஸ்.எம்.எல் ஃபைல்’களை $/Program Files/NHM Writer/Data என்னும் ஃபோல்டரில் காணலாம்.
 

 

உதாரணத்துக்கு ஃபோனட்டிக் கீ-போர்ட் லே-அவுட்டை எடுத்துக்கொள்வோம்.

 

அதை, Right-Click செய்து ஓபன் – வித் நோட்பேடு என்பதை தேர்வு செய்யவும்.

 

அப்படி திறந்தால்.. கீழ்க்கண்டவாறு தகவல்களை காணலாம்..

 

 

<Table> 
<Header> 
<Language>Tamil</Language> 
<Encoding>Unicode</Encoding> 
<Keyboard>Phonetic-Extended</Keyboard> 
<LCID>0449</LCID> 
<Author>NHM</Author> 
<Description>UNICODE is a 16-bit encoding designed by Unicode 
Consortium</Description> 
</Header> 
<Data> 
<Map> 
<Display>0B85</Display> 
<Character>0B85</Character> 
<Keys>61</Keys> 
</Map>

 

[….]

Continue reading